نویسنده = ������������ ������ ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تنش آبی و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (.Cuminum cyminum L)

دوره 8، شماره 2، آذر 1395، صفحه 167-178

10.22084/ppt.2016.1863

حسین شکفته؛ روح اله دهقانی فتح آباد