نویسنده = عبدالکریم کاشی
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز عنصری اسپیر گونه‌های مارچوبه بومی ایران و ارتباط آن‌ها با عوامل محیطی با استفاده از همبستگی کانونیک

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-120

سیدجواد موسوی زاده؛ محمدرضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی


2. اثر مواد آلی و سوپرجاذب آب بر عملکرد و اجزای آن در سیب زمینی رقم مارفونا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 11-22

نریمان رشیدی؛ عیسی ارجی؛ محمد گردکانه؛ عبدالکریم کاشی