نویسنده = شادی عطار
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه صفات کمی و کیفی پنج رقم گلابی (Pyrus communis) بومی و خارجی در استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-67

شادی عطار؛ غلامحسین داوری نژاد؛ سید حسین نعمتی