نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر بُر روی کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی رقم سلوا

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 149-157

10.22084/ppt.2017.4921.1308

محمود اثنی عشری؛ اعظم رحیمیان؛ حسن ساریخانی؛ دوستمراد ظفری