نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات تنک شیمیایی روی برخی صفات کمی و کیفی دو رقم تجارتی هلو

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 179-191

10.22084/ppt.2016.1773

حسین فتحی؛ عادل پیرایش؛ یوسف جهانی جلودار؛ جلیل دژم پور