نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر نوع بسته‌بندی و شرایط انبار بر کیفیت میوه خرما (.Phoenix dactylifera L)، رقم برحی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 125-136

10.22084/ppt.2018.5070.1315

سیدمحمدحسن مرتضوی؛ احمد مستعان؛ عبدالامیر راهنما؛ سلاله نجفی؛ فاطمه عزیزالهی