نویسنده = �������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی شش رقم انار (Punica granatum L.) تجاری ایرانی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-11

اسفندیار حسنی مقدم؛ محمود اثنی عشری؛ عبدالحسین رضائی نژاد