نویسنده = گودرز احمدوند
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر روش‌های مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر کارآیی جذب و مصرف نور در سیبزمینی (Solanum tuberosum) تحت شرایط آب و هوایی همدان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 179-193

گودرز احمدوند؛ فرزاد مندنی؛ معصومه دهقان بنادکی؛ سمیه حاجی نیا؛ بهاره اسکندری


2. تأثیر خصوصیات رشدی علف های هرز چاودار (Secale cereale) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر افت عملکرد گندم (Triticum aestivm L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-17

بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی


3. اثرتنش کمآبی و نیتروژن بر روند پُر شدن و عملکرد دانه ذرت (Zea Mays L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-46

روح اله سرورزاده؛ علی سپهری؛ گودرز احمدوند