نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شوری و دما بر جوانه‌زنی بذر گیاه وسمه (Indigofera tinctoria)

دوره 5، شماره 2، آذر 1392، صفحه 89-98

علی انصوری؛ حسن شهقلی؛ منوچهر قلی پور؛ حسن مکاریان