نویسنده = سیما شیراحمدی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دو روش تربیت بوته بر شاخص‌‌های رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای (Cucumis sativus) رقم گوهر

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-127

سیما شیراحمدی؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی