نویسنده = ������������ ������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و ارزیابی ارقام انگور محلی استان آذربایجان غربی با استفاده از روش¬های آمپلوگرافی و آمپلومتری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 13-24

حامد دولتی بانه؛ علی ناظمیه؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ قاسم حسنی؛ مشهید هناره