نویسنده = �������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وفور علف¬های هرز باریک برگ غالب در مزارع گندم آبی کشور و تعیین عوامل محیطی عمده تاثیر گذار بر تراکم آن¬ها

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 13-24

سمانه متقی؛ غلامعلی اکبری؛ مهدی مین¬باشی؛ ایرج اله¬دادی؛ اسکندر زند؛ امید لطفی فر


2. پی¬جویی مقاومت علف¬هرز تاج‌خروس (Amaranthus sp.) به علف‌کش¬های رایج برخی مناطق چغندرکاری کشور

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 35-48

علیرضا عطری؛ اسکندر زند؛ محبوبه پرتوی؛ حسن محمد علیزاده؛ محمد بازوبندی؛ سپیده حاتمی؛ سعید نظری؛ آذر ماکنالی؛ اکبر مرادی