نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. پی¬جویی مقاومت علف¬هرز تاج‌خروس (Amaranthus sp.) به علف‌کش¬های رایج برخی مناطق چغندرکاری کشور

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 35-48

علیرضا عطری؛ اسکندر زند؛ محبوبه پرتوی؛ حسن محمد علیزاده؛ محمد بازوبندی؛ سپیده حاتمی؛ سعید نظری؛ آذر ماکنالی؛ اکبر مرادی