نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مقدار اسانس در بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 49-58

حسین زینلی؛ ولی¬اله مظفریان؛ لیلی صفایی؛ سعید دوازده امامی؛ سعدالله هوشمند