نویسنده = منصور غلامی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی ترکیبات فنلی تراوش شده از ریزقلمه‌های تک‌گره گردو در محیط‌کشت مایع DKW

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-31

عبداله احتشام نیا؛ منصور غلامی


2. اثر تنش شوری بر عملکرد و برخی وی‍‍ژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم "کاماروزا"

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 127-138

مظفر دولتشاه؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ منصور غلامی


4. تولید و انتشار آلکالوئیدهای تروپان از گیاه شاهبیزک (Atropa belladonna L.) در شرایط هیدروپونیک

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-32

سید شریف سادات؛ خسرو پیری؛ محمود اثنی عشری؛ منصور غلامی؛ پیمان صالحی


5. اثرات ضدقارچی عصاره و اسانس گیاهان اکلیل کوهی و میخک بر رشد قارچ Botrytis cinerea

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-11

زهرا وصال طلب؛ منصور غلامی


6. واکنش گیاهچه¬های حاصل از کشت بافت سیب¬زمینی به نیتروژن و اسید جاسمونیک در شرایط هیدروپونیک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 69-78

بهمن تقدیری؛ منصور غلامی؛ علی دلجو؛ علی سپهری