نویسنده = منصور غلامی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر زمان تهیه ریزنمونه و شرایط محیط‌کشت بر استقرار ریزنمونه دو رقم گردو؛ جمال و چندلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

عبداله احتشام نیا؛ منصور غلامی؛ محمود اثنی عشـری


2. بررسی ترکیبات فنلی تراوش شده از ریزقلمه‌های تک‌گره گردو در محیط‌کشت مایع DKW

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-31

عبداله احتشام نیا؛ منصور غلامی


3. اثر تنش شوری بر عملکرد و برخی وی‍‍ژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم "کاماروزا"

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 127-138

مظفر دولتشاه؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ منصور غلامی


5. تولید و انتشار آلکالوئیدهای تروپان از گیاه شاهبیزک (Atropa belladonna L.) در شرایط هیدروپونیک

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-32

سید شریف سادات؛ خسرو پیری؛ محمود اثنی عشری؛ منصور غلامی؛ پیمان صالحی


6. اثرات ضدقارچی عصاره و اسانس گیاهان اکلیل کوهی و میخک بر رشد قارچ Botrytis cinerea

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-11

زهرا وصال طلب؛ منصور غلامی


7. واکنش گیاهچه¬های حاصل از کشت بافت سیب¬زمینی به نیتروژن و اسید جاسمونیک در شرایط هیدروپونیک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 69-78

بهمن تقدیری؛ منصور غلامی؛ علی دلجو؛ علی سپهری