نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر دود بر برخی از شاخص¬های رشدی گیاه توت¬روباهی (Sanguisorba minor L.)

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 29-40

بهزاد مهرشاد؛ غلامرضا حیدری؛ یوسف سهرابی؛ محمدرضا عبداللهی؛ سید سعید موسوی