نویسنده = ������������������ �������� ������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات اگرومورفولوژیک در لاین‌های امیدبخش نخود تحت شرایط نرمال رطوبتی

دوره 10، شماره 2، آذر 1397، صفحه 31-44

10.22084/ppt.2018.7600.1435

سید سعید موسوی؛ محمدرضا عبداللهی؛ فریبرز قنبری؛ همایون کانونی


2. شناسایی صفات مؤثر بر بهبود عملکرد دانه در ارقام لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 53-66

10.22084/ppt.2017.2233

معصومه جعفری؛ سید سعید موسوی؛ محمد رضا عبداللهی؛ مهراد چاییچی


3. اثر دود بر برخی از شاخص¬های رشدی گیاه توت¬روباهی (Sanguisorba minor L.)

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 29-40

بهزاد مهرشاد؛ غلامرضا حیدری؛ یوسف سهرابی؛ محمدرضا عبداللهی؛ سید سعید موسوی