نویسنده = محمد گردکانه
تعداد مقالات: 3
1. واکنش ژنوتیپ‌های برتر زیتون بومی استان کرمانشاه به تنش خشکی در شرایط مزرعه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-106

10.22084/ppt.2018.1620

رحمت اله غلامی؛ محمد گردکانه؛ حجت اله غلامی؛ ابوالمحسن حاجی امیری


2. اثر مواد آلی و سوپرجاذب آب بر عملکرد و اجزای آن در سیب زمینی رقم مارفونا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 11-22

نریمان رشیدی؛ عیسی ارجی؛ محمد گردکانه؛ عبدالکریم کاشی


3. اثر غلظت¬های مختلف تنظیم کننده¬های رشد بر باززایی و پرآوری شاخساره ارقام توت-فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-36

محمد گردکانه؛ علی¬اکبر مظفری؛ رحمت¬اله غلامی