نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کودهای سبز و نیتروژن روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سیب‌زمینی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 191-206

10.22084/ppt.2017.6485.1376

علی رستمی؛ ویگو آرامویچ داوتین؛ گودرز احمدوند


2. تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد، خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت (.Zea mays L)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 49-64

10.22084/ppt.2017.2203

هومن همایونی؛ ویکتوریا خازاریان؛ محسن سعیدی