نویسنده = وریا ویسانی
تعداد مقالات: 2
1. خصوصیات جوانه‌زنی بذور حاصل از چهار رقم نخود (Cicer arietinum L.) تحت سطوح مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 87-98

خبات ورمزیاریان؛ یوسف سهرابی؛ وریا ویسانی


2. تاثیر زمان سم¬پاشی و توان رقابتی ارقام مختلف گندم آبی در کنترل علف¬های هرز

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 63-82

حسن احمدی؛ وریا ویسانی؛ عادل سی و سه مرده