نویسنده = ناصر بوذری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، پومولوژیکی و غلظت برخی عناصر غذایی شش پایه از درختان میوه هسته‌دار

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-88

هومن شریفی؛ ناصر بوذری؛ میترا میرعبدالباقی


2. بررسی تنوع ژنتیکی در بیست رقم زردآلوی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برگ

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-52

رضا کامرانی؛ گاگیک سنتروسیان؛ ناصر بوذری


3. بررسی سازگاری و مقایسه خواص کمی و کیفی ارقام جدید گیلاس در شرایط آب و هوایی مشگین‌شهر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-42

حسین فتحی؛ یوسف جهانی جلودار؛ ناصر بوذری