نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج تحت اقلیم مرطوب شمالی ایران

دوره 11، شماره 2، آذر 1398، صفحه 43-56

10.22084/ppt.2017.7140.1418

خداداد مصطفوی؛ سیدصادق حسینی ایمنی؛ مجید حاجی‌محمد علی‌جهرمی