نویسنده = فریبرز قنبری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات اگرومورفولوژیک در لاین‌های امیدبخش نخود تحت شرایط نرمال رطوبتی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-44

سید سعید موسوی؛ محمدرضا عبداللهی؛ فریبرز قنبری؛ همایون کانونی