نویسنده = داود بخشی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر طول دوره انبارمانی و منطقه‌ی کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی میوه سیب (Malus domestica Borkh.) رقم گرانی اسمیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

لطیفه فیروزبخت؛ داود بخشی؛ محمود قاسم نژاد؛ رقیه هدایتی


2. تأثیر کاربرد پس از برداشت محلول‌های مختلف کلسیم بر کیفیت میوه سیب فوجی طی انبارمانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-77

انسیه قربانی؛ داود بخشی؛ اسماعیل فلاحی؛ بابک ربیعی


3. اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در برخی از ژنوتیپ‌های انتخابی بادام پیوند شده روی پایه GF677

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-152

علی مومن پور؛ داود بخشی؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی