نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. اثر تنش شوری بر برخی از شاخص‌های رشدی و خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام انتخابی انار

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 19-33

10.22084/ppt.2018.14754.1773

نصراله سوری؛ داود بخشی؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ محمد فیضیان


3. تأثیر کاربرد پس از برداشت محلول‌های مختلف کلسیم بر کیفیت میوه سیب فوجی طی انبارمانی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 65-77

10.22084/ppt.2017.2204

انسیه قربانی؛ داود بخشی؛ اسماعیل فلاحی؛ بابک ربیعی