نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر پایه بر میزان هسپریدین و نارینجین میوه پنج رقم تجاری نارنگی

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 119-126

سیده معصومه آقاجانپور؛ عظیم قاسم نژاد؛ مازیار فقی نصیری؛ مینو رستگار