نویسنده = لیلا غیرتی آرانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-113

10.22084/ppt.2017.9185.1523

نیلوفر وحدی؛ اسماعیل قلی نژاد؛ سیروس منصوری فر؛ لیلا غیرتی آرانی؛ مهدی رحیمی