نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و ارزیابی ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی تعدادی از گونه های ولیک (Crataegus spp.) در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 13-21

علی کوه‌خیل؛ حمید حاتمی ملکی؛ ابوالفضل علیرضالو