نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر اسید سالیسیلیک و تیواوره بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط تنش خشکی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 153-167

10.22084/ppt.2019.14766.1775

حجت الله رحمانی سربنانی؛ بتول مهدوی؛ آرمان آذری؛ محمد صفائی طرقبه


2. تغییرات فیزیولوژیکی و عملکرد ناشی از تأخیر در آبیاری در سورگوم اسپیدفید و ارقام ارزن

دوره 11، شماره 2، آذر 1398، صفحه 29-42

10.22084/ppt.2017.10439.1594

محمد صفائی طرقبه؛ آرمان آذری؛ حسین دشتی؛ شهاب مداح حسینی