نویسنده = �������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده آنتوریوم با استفاده از کیتوزان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-15

10.22084/ppt.2018.12779.1696

ابوالقاسم رحمانی؛ موسی سلگی؛ علیرضا خالقی؛ عباس میرزاخانی