نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر بنزیل آدنین (BA) و ساکارز بر رشد گیاه‌چه و تولید ریزغده‌ در سیب‌زمینی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 111-123

10.22084/ppt.2019.13990.1742

خسرو پرویزی؛ شادی سرنج؛ محمد علی ابراهیمی؛ مرضیه قربانی