نویسنده = ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روش‌های مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر کارآیی جذب و مصرف نور در سیبزمینی (Solanum tuberosum) تحت شرایط آب و هوایی همدان

دوره 8، شماره 2، آذر 1395، صفحه 179-193

10.22084/ppt.2016.1864

گودرز احمدوند؛ فرزاد مندنی؛ معصومه دهقان بنادکی؛ سمیه حاجی نیا؛ بهاره اسکندری