نویسنده = ������������ ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر اسید سالیسیلیک و تیواوره بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط تنش خشکی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 153-167

10.22084/ppt.2019.14766.1775

حجت الله رحمانی سربنانی؛ بتول مهدوی؛ آرمان آذری؛ محمد صفائی طرقبه