نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. موازنه عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در مزارع مختلف گندم در گرگان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 47-57

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی