نویسنده = سهیلا محمدرضاخانی
تعداد مقالات: 1
1. بهبود کیفیت آب میوه پرتقال والنسیا با استفاده از پوتریسین و متیل جاسمونات

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-33

سهیلا محمدرضاخانی؛ زهرا پاک‌کیش