نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر آبیاری تلفیقی با آب شور و شیرین بر رشد و گل‌دهی آهار

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 99-110

10.22084/ppt.2019.17657.1891

زهرا سپهوند؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ صادق موسوی فرد