نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع مورفولوژیکی و تحلیل ضرایب مسیر بازده اسانس در جمعیت‏ های آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 41-56

10.22084/ppt.2016.1754

جواد هادیان؛ احسان کریمی؛ مرضیه شوریابی؛ فرزاد نجفی؛ محمد رضا کنعانی