نویسنده = ���������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 4
1. تغییرات دما و تبادلات گازی برگ دانهال‌های پسته در پاسخ به کاربرد کائولین (Pistacia vera L.)

دوره 11، شماره 2، آذر 1398، صفحه 145-155

10.22084/ppt.2018.10636.1600

مینا نورزاده نامقی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور؛ محمد فارسی؛ علی مومن


2. اثر فیلمهای نانوکامپوزیت رس و پلی‌اتیلنی بر کیفیت پس از برداشت میوه هلو

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-15

10.22084/ppt.2017.11675.1650

حسین ابراهیم؛ بهرام عابدی؛ حجت اله بداقی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ حمید هراتی زاده


3. اثر ‌اسید هیومیک روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی انار رقم اردستانی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 69-81

10.22084/ppt.2018.9285.1525

سهراب داورپناه؛ علی تهرانی فر؛ غلامحسین داوری نژاد؛ خاویر آبادیا؛ رضا خراسانی


4. مطالعه صفات کمی و کیفی پنج رقم گلابی (Pyrus communis) بومی و خارجی در استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 2، آذر 1395، صفحه 53-67

10.22084/ppt.2016.1855

شادی عطار؛ غلامحسین داوری نژاد؛ سید حسین نعمتی