نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحمل به تنش یخبندان ژنوتیپ‌های مرکبات تحت دو دمای زیر انجماد

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 193-209

10.22084/ppt.2020.19704.1938

ابوذر ابوذری؛ محمود سلوکی؛ بهروز گلعین؛ براتعلی فاخری؛ عاطفه صبوری