نویسنده = ������������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر محلول‌پاشی بنزیل‌آدنین و والد پدری بر نجات جنین‌های هیبرید انگور (Vitis vinifera L.) رقم عسکری

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-45

میترا رازی؛ حامد دولتی‌بانه؛ رسول جلیلی مرندی


2. اثر کاربرد بیرونی پوترسین بر توسعه تخمک و نجات جنین در دو رقم انگور بکربار کاذب ایرانی(Vitis vinifera L.)

دوره 4، شماره 2، آذر 1391، صفحه 89-98

رسول جلیلی¬مرندی؛ الهام معصومی؛ حامد دولتی¬بانه