نویسنده = عادل سی وسه مرده
تعداد مقالات: 4
1. پاسخ خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های گندم سرداری به محلول‌پاشی آهن و اسید هیومیک قبل و بعد از گل‌دهی در شرایط دیم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-190

نسرین تیموری؛ غلامرضا حیدری؛ فرزاد حسین پناهی؛ عادل سی وسه مرده؛ یوسف سهرابی


2. اثر محلول‌پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ‌های گندم سرداری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-86

لیدا صوفی؛ غلامرضا حیدری؛ عادل سی و سه مرده؛ فرزاد حسین پناهی


3. تاثیر زمان سم¬پاشی و توان رقابتی ارقام مختلف گندم آبی در کنترل علف¬های هرز

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 63-82

حسن احمدی؛ وریا ویسانی؛ عادل سی و سه مرده


4. اثرات پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت بر فعالیت آنزیم¬های آنتی اکسیدان و عملکرد نخود در شرایط دیم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-16

حمید فاتح؛ عادل سی و سه مرده؛ مسعود کریمپور