نویسنده = سیف اله فلاح
تعداد مقالات: 6
5. اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کود اوره، گاوی و مرغی بر رشد و عملکرد سورگوم علوفه ای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-54

شهلا لجم اورک؛ سیف الله فلاح؛ شجاع قریان دشتکی


6. اثر قطع آبیاری و کود¬های نیتروژن‌دار بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه¬ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-39

پریسا علی¬زاده؛ سیف‌اله فلاح