نویسنده = سید سعید موسوی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات اگرومورفولوژیک در لاین‌های امیدبخش نخود تحت شرایط نرمال رطوبتی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-44

سید سعید موسوی؛ محمدرضا عبداللهی؛ فریبرز قنبری؛ همایون کانونی


2. شناسایی صفات مؤثر بر بهبود عملکرد دانه در ارقام لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-66

معصومه جعفری؛ سید سعید موسوی؛ محمد رضا عبداللهی؛ مهراد چاییچی


3. تنوع خصوصیات مختلف مرتبط با مقاومت مزرعه‌ای در ژنوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa L.) نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll.)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 141-152

صلح الدین جمشیدی گولان؛ حجت الله مظاهری لقب؛ سید سعید موسوی؛ مهدی کاکایی