نویسنده = ��������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر پرایمینگ بذر بر‌ ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر و اجزاء عملکرد دانه در ارقام مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 211-233

10.22084/ppt.2020.18336.1910

میترا آئینی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ مجتبی یوسفی‌راد؛ اسلام مجیدی هروان؛ حمید مدنی