نویسنده = رحمت‌اله غلامی
تعداد مقالات: 3
2. واکنش ژنوتیپ‌های برتر زیتون بومی استان کرمانشاه به تنش خشکی در شرایط مزرعه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-106

10.22084/ppt.2018.1620

رحمت اله غلامی؛ محمد گردکانه؛ حجت اله غلامی؛ ابوالمحسن حاجی امیری


3. اثر غلظت¬های مختلف تنظیم کننده¬های رشد بر باززایی و پرآوری شاخساره ارقام توت-فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-36

محمد گردکانه؛ علی¬اکبر مظفری؛ رحمت¬اله غلامی