نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کود زیستی بر عملکرد و خصوصیات کیفی رازیانه در کشت مخلوط افزایشی با یونجه چندساله

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 125-140

10.22084/ppt.2017.2208

مینا آقابابادستجردی؛ مجید امینی دهقی؛ زینب بساق زاده؛ شهلا شفیعی ادیب