نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات فیزیولوژیکی و عملکرد ناشی از تأخیر در آبیاری در سورگوم اسپیدفید و ارقام ارزن

دوره 11، شماره 2، آذر 1398، صفحه 29-42

10.22084/ppt.2017.10439.1594

محمد صفائی طرقبه؛ آرمان آذری؛ حسین دشتی؛ شهاب مداح حسینی


2. اثر کود سبز بر ماده آلی خاک و برخی شاخص‌های رشد ذرت علوفه‌ای در منطقه رفسنجان

دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 69-80

محمد پورحسن خانی دولت آباد؛ شهاب مداح حسینی؛ حسین دشتی؛ اصغر رحیمی