نویسنده = محمدکاظم سوری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر سطوح و روش‌های مختلف کاربرد کود فسفره بر رشد و نمو دو رقم گل شب‌بو (.Mattiola incana L)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-13

طاهره قمری؛ محمدکاظم سوری؛ مصطفی عرب؛ بهزاد آزادگان


2. تأثیر سطوح مختلف پتاسیم در محلول غذایی بر کیفیت میوه فلفل دلمهای

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-37

محمدکاظم سوری؛ صدیقه مردانلو


3. اثر محلول‌پاشی برگی آمینوکلات‌ها بر رشد و نمو گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-119

محمدکاظم سوری؛ بهاره یاراحمدی