نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر کادمیوم و زئولیت بر صفات رشد شاهی (Lepidium sativum L.) و تربچه (Raphanus sativus L.)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 137-146

10.22084/ppt.2016.1770

صمد خرسندی؛ صاحبعلی بلندنظر؛ محمد عدلی پور