نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر رشد رویشی و جذب فسفر دو پایه نارنج و راف‌لمون تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 105-115

10.22084/ppt.2017.2238

زهرا حیدریان پور؛ محمد حسین شمشیری؛ مجید اسماعیلی زاده